Јавна набавка мале вредности – набавка радова на реконструкцији мокрог чвора у фискултурној сали Медицинске школе ЈНМВ 5/2018

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација

ИЗМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Измена Позива за достављање понуда
Измена Конкурсне документација
Одговор на постављено питање
ОДЛУКА о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору