Родна равноправност

Одлука о одређивању лица задуженог за родну равноправност

План мера за отклањање неравноправности

2023 План мера за отклањање неравноправности

Документи

Одлука о одређивању лица за заштиту података личности

Информатор о раду Медицинскe школe у Ћуприји

Финансије

Финансијски план општине за 2021 годину

Измена Финансијског плана општине за 2021 годину (јун)

Измена Финансијског плана општине за 2021 годину (октобар)

Измена Финансијског план општине за 2021 годину (децембар)

Завршни рачун за 2021 годину

Финансијски план општине за 2022 годину

Измена Финансијског плана општине за 2022 годину