План мера за спречавање ширења заразних болести

На основу члана 3. Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Службени гласник Републике Србије”, број 94/20), Медицинска школа у Ћуприји  доноси

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ У МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ У ЋУПРИЈИ