Организација васпитно-образовног рада у школској 2021/22. години

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као надлежни орган за образовање и васпитање је припремило и проследило школама Стручно упутство за организацију и остваривање образовно-васпитног рада у средњој школи за школску 2021/2022.годину.

Такође, школа је добила и дописе који се односе на препоруке и мере за спречавање ширења епидемије.

О детаљима везаним за ове документе можете се информисати на следећим линковима:

Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021 2022 години

Стручно упутство за организацију рада средњих школа у школској 2021 2022

Допис за ОШ и СШ_организација рада школа у 2021-2022

Прилог 1. Индикатори и граничне вредности

Прилог 2. Препоруке за почетак образовно-васпитног рада