Обавештење о почетку реализације обуке ученика завршних разреда Основи система одбране РС

На основу дописа МПНТР-а у сарадњи са Министарством одбране и ове године Медицинска школа ће реализовати програм обуке за ученике 4.разреда под називом Основи система одбране Републике Србије за потребе одбране земље у условима ванредног и ратног стања .

Кроз обуку ученици ће стећи основна знања о одбрани земље, развиће свест о потреби одбране и неговати патриотска осећања.

Обука ће се реализовати кроз 4 часа одељењског старешине и први час ће започети интонирањем химне Србије.

Уколико услови буду дозволили кроз реализацију тактичко-техничких зборова матуранти ће посетити ИВП-Пасуљанске ливаде(април/мај).

obuka-o-odbrani-zemlje-4
obuka-o-odbrani-zemlje-3
obuka-o-odbrani-zemlje-2
obuka-o-odbrani-zemlje-1
previous arrow
next arrow
obuka-o-odbrani-zemlje-4
obuka-o-odbrani-zemlje-3
obuka-o-odbrani-zemlje-2
obuka-o-odbrani-zemlje-1
previous arrow
next arrow