Стручна посета Нишкој бањи

Стручна посета Нишкој бањи реализована је 12.12.2019. године, у оквиру блок наставе из кинезитерапије одељења 4-2 (образовни профил физиотерапеутски техничар). …