Јавна набавка мале вредности – набавка радова на реконструкцији мокрог чвора у фискултурној сали Медицинске школе ЈНМВ 5/2018

Позив за достављање понуда Конкурсна документација ИЗМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Обавештење о продужењу рока за достављање понуда Измена Позива …