Јавна набавка: набавка угља и огревног дрвета за потребе грејања школе и школских објеката према спецификацији ЈНМВ 02/2020

Прилози: Позив за достављање понуда и Конкурсна документација за ЈНМВ 02/2020 Позив за достављање понуда Конкурска документација за ЈНМВ 02/2020 …