Јавна набавка: набавка угља и огревног дрвета за потребе грејања школе и школских објеката према спецификацији ЈНМВ 02/2020

Прилози: Позив за достављање понуда и Конкурсна документација за ЈНМВ 02/2020

Позив за достављање понуда

Конкурска документација за ЈНМВ 02/2020

Одлука о додељеном уговору – ПАРТИЈА 1

Одлука о додељеном уговору – ПАРТИЈА 2