Učešće na konferenciji “Trendovi savremenog društva kao aktuelni izazov omladini”

Dana 10. oktobra 2020. godine, u prostorijama Svepravoslavnog centra i rodne kuće “Prepodobnog Justina Ćelijskog i Vranjskog” u Vranju, održana je omladinska konferencija “Trendovi savremenog društva kao aktuelni izazov omladini” u online formatu, a povodom 950 godina manastira Prepodobnog Prohora Pčinjskog.

Naš kolega, veroučitelj Nikola Džavrić učestvovao je ovoj naučnoj konferenciji kao izlagač. On je bio govornik na  prvom panelu pod nazivom “Duhovna sigurnost”, koji se  bavio pitanjima delovanja verskih i drugih destruktivnih grupa na omladinu i društvo, a takođe i pitanjem medija i njihove uloge u društvu.

Detaljnije o konferenciji možete pročitati na sledećem linku