Школа започиње школску годину другим моделом наставе

Наша школа нову школску годину започиње другим моделом наставе (комбинована настава), на основу одлуке Тима за праћење и коодинисање примене превентивних мера.

Детаљније о одлуци прочитајте на следећем линку:

Одлука Тима за праћење и координисање примене превентивних мера