Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 3/2019

Јавна набавка мале вредности JNMV 3/2019 – набавка услуга израде пројектне документације за реконструкцију, адаптацију и надоградњу фискултурне сале Медицинске школе у Ћуприји

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:

Одговори на питање 1

Одговор на питање 2

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА