Održana je prezentacija „U minut do 12“

Dana 19.11.2021. god je u prostorijama škole predstavljen projekat „Ulepšajmo životnu zajednicu ekološkom svešću“.  Projekat je predstavila profesorka preduzetništva Marija Marinković, kroz prezentaciju koja nosi simboličan naziv „U minut do 12“ i na kojoj su opisane sve  dosadašnje aktivnosti, kao i aktivnosti koje su planirane za sledeće faze projekta.

Potsetićemo, sve je započelo tako što su Učenička zadruga i Đački parlament Medicinske škole učestovovali u projektu ekologije Nacionalnog progama mladih istraživača Srbije. Učenici su osmislili projekat „Ulepšajmo životnu zajednicu ekološkom svešću“, izradili plan projektih aktivnosti, aplicirali i dobili sredstva za realizaciju,  a zajednička odluka je bila da se nabave kante u kojima će se odlagati otpad koji će se kasnije reciklirati. Kante se nalaze u holu škole, a u dogovoru sa direktorkom odlučeno je da se kroz reciklažu i zarađuje. Tako je u sklopu projekta potpisan  ugovor sa firmom “Eko-sistem”, iz Jagodine koja se bavi reciklažom i otkupom ambalažnog otpada. U budućnosti će ova firma otkupljivati ambalažu koja će se sakupljati u kantama koje su postavljene u holu škole, a novac od otkupa biće uplaćivan Đačkom parlamentu. Korist iz realizacije ovog ugovora imaće učenici škole, jer je zahvaljujući Đačkom parlamentu čitava priča oko reciklaže i pokrenuta.

“Ovim projektom upućuje se poruka važnosti očuvanja životne sredine u lokalnoj zajednici dok se druga faza projekta odnosi na opismenjavanje učenika i drugih ljudi o važnosti ekologije”, kaže Nikola Džavrić, koordinator projekta, čime on zapravo naglašava da će najveći benefit  projekta razvijanje ekološke svesti i očuvanje čiste životne sredine.

Direktorka Medicinske škole Zorica Marinković, koja  je od samog početka aktivno podržavala ovaj projekat,  je  u obraćanju učenicima naglasila simboliku u nazivu “U minut do 12” i izrazila zadovoljstvo zbog njegove  uspešne realizacije.

prezentacija_projekta_reciklaze_01
prezentacija_projekta_reciklaze_02
prezentacija_projekta_reciklaze_03
prezentacija_projekta_reciklaze_04
prezentacija_projekta_reciklaze_05
prezentacija_projekta_reciklaze_06
prezentacija_projekta_reciklaze_07
prezentacija_projekta_reciklaze_08
prezentacija_projekta_reciklaze_09
prezentacija_projekta_reciklaze_10
prezentacija_projekta_reciklaze_11
previous arrow
next arrow
prezentacija_projekta_reciklaze_01
prezentacija_projekta_reciklaze_02
prezentacija_projekta_reciklaze_03
prezentacija_projekta_reciklaze_04
prezentacija_projekta_reciklaze_05
prezentacija_projekta_reciklaze_06
prezentacija_projekta_reciklaze_07
prezentacija_projekta_reciklaze_08
prezentacija_projekta_reciklaze_09
prezentacija_projekta_reciklaze_10
prezentacija_projekta_reciklaze_11
previous arrow
next arrow