Распореди

Настава

Нaстaвa сe оргaнизујe у двe смeнe.
Ученици I и II рaзрeдa похађају преподневну смену.
Ученици III и IV рaзрeдa похађају послеподневну смену

Распоред звона (школска 2019/20)

Пре подне После подне
1. 07:30 – 08:15 претчас 12:50 – 13:35
2. 08:20 – 09:05 1. (8) 13:40 – 14:25
3 09:10 – 09:55 2. (9) 14:30 – 15:15
одмор 20 минута одмор 20 минута
4. 10:15 – 11:00 3. (10.) 15:35 – 16:20
5. 11:05 – 11:50 4. (11.) 16:25 – 17:10
одмор 10 минута одмор 10 минута
6. 12:00 – 12:45 5. (12.) 17:20 – 18:05
7. 12:50 – 13:35 6. (13.) 18:10 – 18:55

Распоред часова за свако одељење (за школску 2019/20):

1-1 1-2 1-3 1-4
2-1 2-2 2-3 2-4
3-1 3-2 3-3 3-4
4-1 4-2 4-3