Јавна набавка: набавка угља и огревног дрвета за потребе грејања школе и школских објеката према спецификацији ЈНМВ 02/2020

Прилози: Позив за достављање понуда и Конкурсна документација за ЈНМВ 02/2020 Позив за достављање понуда Конкурска документација за ЈНМВ 02/2020 …

Јавна набавка мале вредности – набавка радова на реконструкцији мокрог чвора у фискултурној сали Медицинске школе ЈНМВ 5/2018

Позив за достављање понуда Конкурсна документација ИЗМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Обавештење о продужењу рока за достављање понуда Измена Позива …