Svetski Dan zdravlja

Današnji dan, 7.4.2020, obeležava se kao Svetski dan zdravlja. Naša škola svake godine obeležava ovaj dan. I ove godine smo našli načina da u razgovoru sa svojim učenicima ukažemo na humanost i požrtvovanost, kao i na važnost kontinuiranog obrazovanja i usavršavanja svih aktera zdravstvene zaštite.

Koristeći nastvu na daljinu, učenici odeljenja 1-1 i njihov odeljenski starešina Marija Petrović održali su čas odeljenskog starešine na kome su obeležili ovaj dan.

Slađana Glišić, učenica odeljenja 1-1,  je u čast ovog dana napisala sledeću pesmu:

Već 70 godina se slavi,
taj jako važan dana za nas,
koji ima cilj da predstavi
značaj zdravlja za sve nas.

Zdravlje nije samo kad ništa ne boli,
to je nešto najlepše na svetu,
kada se svet oko nas i život voli,
i kada smo slobodni kao ptica u letu.

Ali, nažalost, većina ljudi zdravlje ruši,
to čini na razne načine ali svesno,
konzumira alkohol i cigarete puši,
sve je to za zdravlje pogubno i potresno!

Zato čuvajmo svoje zdravlje,
i sada, u teškim danim ovim,
biće vremena za svako slavlje,
samo volimo zdravlje srcem svim!