Međunarodni Dan starih

Međunarodni Dan starih 1.10.2023. je obeležen kroz zdravstveno-preventivne aktivnosti u lokalnoj zajednici, obilaskom osoba koje žive same.

Aktivnost je sprovedena uz nesebičnu saradnju Centra za socijalni rad, Crvenog krsta Ćuprija i sekcija naše škole.

Aktivnost su organizovale profesorke Marija Petrović i Ana Milojević sa učenicima.

previous arrow
dan_starih_1
dan_starih_2
dan_starih_3
dan_starih_4
dan_starih_5
next arrow
dan_starih_1
dan_starih_2
dan_starih_3
dan_starih_4
dan_starih_5
previous arrow
next arrow