Informacije o prekvalifikaciji

Škola upisuje vanredne učenike za program prekvalifikacije od 2011. godine. Saglasno  čl.57. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. Glasnik RS“ br. 55/2013, 101/2017, 27/2018, 6/2020, 52/2021, 129/2021, 92/2023.), lica koja su upisala srednju medicinsku školu radi prekvalifikacije polažu ispite i završavaju školovanje po programu propisanom od strane Ministarstva prosvete – kao za redovne učenike, nakon čega im se izdaje diploma koja je verodostojna diplomi za redovne učenike.

Prekvalifikaciju mogu obavljati kandidati koji imaju završen IV stepen srednjeg obrazovanja (četvorogodišnju srednju školu).

Prekvalifikacija u našoj školi se organizuje za obrazovni profil MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR.

Kandidati polažu razliku stručnih predmeta koje nisu imali u prethodno završenoj srednjoj školi.

Nastava (teorijska i vežbe) se odvija u školi i nastavnoj bazi (Opšta bolnica Ćuprija), uglavnom vikendom i delom u poslepodnevnoj smeni.

Da bi škola organizovala program prekvalifikacije u jednoj školskoj godini potrebno je da bude prijavljeno najmanje 5 kandidata. Kandidati mogu da se prijave od 15. jula do 31. avgusta za narednu školsku godinu. Dokumenta za prekvalifikaciju se mogu predati radnim danima od 9,00 – 13,00 sati kod sekretara škole.

Potrebna dokumenta za prijavu na prekvalifikaciju su:

  • fotokopije svedočanstava za 1.,2.,3. i 4. razred završene srednje škole
  • fotokopija diplome završene srednje škole

(fotokopije ne moraju da budu overene)

  • molba direktoru škole

Visina školarine i cena ispita naplaćuje se prema cenovniku koji utvrđuje Ministarstvo prosvete.

Osobe za kontakt:

Olivera Knežević, tel. 069/1729150

Sekretar škole, Marija Mandić; tel.škole 035/8470-030