Ово занимање се изучава 4 године.

Физиотерапеут ради са здравим и болесним људима. Његов рад са оболелима за последицу треба да има ублажавање тегоба и последица изазваних преломима, повредама, уганућима и осталим последицама било несрећних случајева било околностима живота. Здравим људима помаже у савладавању тегоба које изазива савремени начин живота.

Посао физиотерапеута, захтева велик рад, знатну физичку снагу, стрепљење и истрајност. Резултати његовог рада видљиви су тек на дуже стазе. Зато је неопходно овај кадар квалитетно ишколовати. За физиотерапеутима, постоји тражња на тржишту, и то је тренд задњих неколико година.

 

Наставни план за профил физиотерапеутски техничар:

    I РАЗ. II РАЗ. III РАЗ. IV РАЗ.
Т В Б Т В Б Т В Б Т В Б
ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ  Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 2 2 2 2
Рачунарство и информатика 2
Историја 2
Ликовна култура 30
Физика 2 2
Географија 2
Хемија 2
Биологија 2 2
Социологија са правима грађана 2
ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ Aнатомија и физиологија 4
Здраствена нега и рехабилитација 2 2
Латински језик 2
Прва помоћ 60
Патологија 2
Микробиологија са епидемиологијом 2
Хигијена и здравствено васпитање 2
Фармакологија 2
Здравствена психологија 2
Медицинска етика 1
Кинезиологија 1 2 2 3 60
Масажа 1 3 60 1 2 60
Медицинска биохемија 2
Основи клиничке медицине 2 1
Физикална терапија 2 3 90 2 4 60
Кинезитерапија 3 3 60
Специјална рехабилитација 3 3 30
Предузетништво 2
ИЗБОРНИ Грађанско васп. / Верска настава 1 1 1 1  
Изборни предмет за образ. профил 2 2