У Медицинској школи у Ћуприји, у школској 2021/22.год,  постоје следећи тимови

 • Тим за самовредновање – подтим за програмирање, планирање и извештавање
 • Тим за самовредновање – подтим за наставу и учење
 • Тим за самовредновање – подтим за образовна постигнућа ученика
 • Тим за самовредновање – подтим за подршку ученицима
 • Тим за самовредновање – подтим за етос
 • Тим за самовредновање – подтим за организацију рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима
 • Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемривања
 • Тим за додатну подршку ученицима
 • Тим за инклузивно образовање
 • Тим за каријерно вођење и саветовање
 • Тим за културну и јавну делатност
 • Тим за маркетинг
 • Тим за кризне интервенције
 • Тим за превенцију наркоманије
 • Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
 • Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво
 • Тим за пројектно планирање
 • Тим за праћење епидемиолошке ситуације у школи (ПЕС)

Састав тимова

Тим за самовредновање – подтим за програмирање, планирање и извештавање

 • Радмила Радић – координ.
 • Биљана Милановић
 • Марија Пантић
 • Марија Маринковић
 • Данијела Антић
 • Снежана Илић-испред СР
 • Теодора Живковић 4-3 испред ЂП

Тим за самовредновање – подтим за наставу и учење

 • Соња Станисављевић -координ.
 • Драгана Миленковић
 • Јасмина Гутић
 • Јасмина Златковић
 • Јована Галовић
 • Градимир Стојановић
 • Татјана Павловић-испред СР
 • Миња Николић 4-2 испред ЂП

Тим за самовредновање – подтим за образовна постигнућа ученика

 • Наташа Видановић-координ.
 • Бранислав Јевремовић
 • Андреа Живић – Ерор
 • Тамара Миленковић
 • Марија Богдановић
 • Слађана Кљајић – Јовановић
 • Марко Петровић-испред СР
 • Андреј Радојковић 4-1 испред ЂП

Тим за самовредновање – подтим за организацију и руковођење

 • Слађана Стајић- координ.
 • Мирјана Стојановић
 • Оливера Кнежевић
 • Јована Марјановић
 • Дарко Никодијевић
 • Марија Петровић
 • Јелена Балтић
 • Валентина Петровић-испред СР
 • Вучковић Анастсија 2-1 испред ЂП

Тим за самовредновање – подтим за ресурсе (Према новом правилнику о стандардима квалитета рада установе тим се спаја са тимом за организацију и руковођење)

 • Јелена Симић фт-координ.
 • Марија Илић
 • Биљана Милановић
 • Маја Влаховић
 • Тијана Пековић
 • Јована Јовановић
 • Драгана Ђорђевић-Стојановић
 • Сузана Милојевић
 • Валентина Петровић-испред СР
 • Радојковић Андреј 1-1 испред ЂП

Тим за самовредновање – подтим за подршку ученицима

 • Марија Маринковић- координ.
 • Зорица Маринковић
 • Драгана Грубач
 • Марија Илић
 • Никола Џаврић
 • Виолета Ђурић-Стојилковић
 • Снежана Илић-испред СР
 • Милица Илић 3-1испред ЂП

Тим за самовредновање – подтим за етос

 • Наташа Милановић- координ.
 • Драгана Ђорђевић – Станојевић
 • Данијел Петровић
 • Соња Јовановић
 • Јелица  Радосављевић
 • Тијана Пековић
 • Сузана Милојковић-испред СР
 • Дуња Павловић 2-1 испред ЂП

Тим за самовредновање – подтим за организацију рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима

 • Јелена Симић- координ.
 • Слађана Стајић
 • Милица Ристић
 • Јелена Балтић
 • Дарко Никодијевић
 • Александра Видановић
 • Милоје Андрејић-испред СР

Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемривања

 • Зорица Маринковић- руководилац
 • Драгана Грубач – заменик руководиоца
 • Бранислав Јевремовић
 • Марија Мандић
 • Дарко Никодијевић
 • Горан Ристић
 • Зоран Миленковић
 • Весна Петровић
 • Валентина Петровић-испред СР
 • Анђелија Николић – испред ЂП

Тим за додатну подршку ученицима

 • Драгана Грубач – координатор
 • Зорица Маринковић
 • Радмила Радић
 • Све одељењске старешине (16)

Тим за инклузивно образовање

 • Драгана Грубач- руководилац
 • Зорица Маринковић
 • Зоран Миленковић
 • Тамара Миленковић
 • Сви чланови одељенског већа 4-3

Тим за каријерно вођење и саветовање

 • Марија Петровић- руководилац
 • Драгана Грубач
 • Оливера Кнежевић
 • Јелена Балтић
 • Зоран Миленковић
 • Слађана Кљајић-Јовановић

Тим за културну и јавну делатност

 • Марија Илић- руководилац
 • Ивана Ђорђевић
 • Јелена Симић
 • Никола Џаврић
 • Марија Маринковић
 • Гордана Тадић – Приморац

Тим за маркетинг

 • Зорица Маринковић- руководилац
 • Јелена Симић (инф.)
 • Наташа Милановић
 • Милица Брзаковић
 • Никола Џаврић
 • Председник ђачког парламента

Тим за кризне интервенције

 • Зорица Маринковић- руководилац
 • Драгана Грубач
 • Марија Мандић
 • Дарко Никодијевић
 • Бранислав Јевремовић
 • Одељенски старешина ученика

Тим за превенцију наркоманије

 • др Марија Аврамовић- руководилац
 • Гордана Тадић – Приморац
 • Марија Богдановић
 • Зоран Миленковић
 • Тамара Миленковић
 • Драгана Ђорђевић – Станојевић

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

 • Зорица Маринковић-руководилац
 • Драгана Грубач
 • Јелена Балтић
 • Зоран Миленковић
 • Марија Петровић
 • Невена Гајић
 • Марија Пантић
 • Александар Величковић-испред Савета родитеља
 • Мила Петровић 3-4, испред ђачког парламента

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво

 • Марија Маринковић-руководилац
 • драгана Миладиновић
 • Катарина Николић
 • Тијана Пековић
 • Соња Станисављевић

Тим за пројектно планирање

 • Зорица Маринковић- координатор
 • Марија Мандић
 • Драгана Поповић
 • Александра Видановић
 • Марија Петровић
 • Невена Гајић

Тим за праћење епидемиолошке ситуације (ПЕС)

 • Зорица Маринковић – руководилац
 • Драгана Грубач – заменик руководиоца
 • Зоран Миленковић
 • Марија Аврамовић
 • Марија Петровић
 • Невена Гајић
 • Марија Пантић
 • Марија Мандић