У Медицинској школи у Ћуприји, у школској 2018/19.год,  постоје следећи тимови

 • Тим за самовредновање – подтим за наставу и учење
 • Тим за самовредновање – подтим за програмирање, планирање и извештавање
 • Тим за самовредновање – подтим за организацију и руковођење
 • Тим за самовредновање – подтим за ресурсе (Према новом правилнику о стандардима квалитета рада установе тим се спаја са тимом за организацију и руковођење)
 • Тим за самовредновање – подтим за подршку ученицима
 • Тим за самовредновање – подтим за квалитет школских постигнућа
 • Тим за самовредновање – подтим за етос
 • Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемривања
 • Тим за инклузивно образовање
 • Тим за каријерно вођење и саветовање
 • Тим за културну и јавну делатност
 • Тим за маркетинг
 • Тим за кризне интервенције
 • Тим за пројектно планирање
 • Тим за превенцију наркоманије
 • Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
 • Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво

Састав тимова

 Тим за самовредновање – подтим за наставу и учење

 • Соња Станисављевић -координ.
 • Драгана Миленковић
 • Александар Радић
 • Катарина Николић
 • Јасмина Златковић
 • Данијела Антић
 • Милоје Андрејић-испред СР
 • Урош Стојиљковић 4-3 испред ЂП

 

 Тим за самовредновање – подтим за програмирање, планирање и извештавање

 • О.Зоран Мишковић- координ.
 • Биљана Милановић
 • Марија Пантић
 • Јелена Иветић
 • Данијела Антић
 • Жаклина Нешић-испред СР
 • Васић Анђела 2-4 испред ЂП

 

Тим за самовредновање – подтим за организацију и руковођење

 • Слађана Стајић- координ.
 • Мирјана Стојановић
 • Оливера Кнежевић
 • Јована Марјановић
 • Дарко Никодијевић
 • Марија Петровић
 • Јелена Балтић
 • Валентина Петровић-испред СР
 • Вучковић Анастсија 2-1 испред ЂП

 

Тим за самовредновање – подтим за ресурсе (Према новом правилнику о стандардима квалитета рада установе тим се спаја са тимом за организацију и руковођење)

 • Јелена Симић фт-координ.
 • Марија Илић
 • Биљана Милановић
 • Маја Влаховић
 • Тијана Пековић
 • Јована Јовановић
 • Драгана Ђорђевић-Стојановић
 • Сузана Милојевић
 • Валентина Петровић-испред СР
 • Радојковић Андреј 1-1 испред ЂП

 

Тим за самовредновање – подтим за подршку ученицима

 • др Рајко Минић- координ.
 • Тања Стефановић
 • Невенка Митева
 • Ивана Ђорђевић
 • Виолета Ђурић-Стојилковић
 • Слађана Кљајић-Јовановић
 • Сања Радоављевић-испред СР
 • Урошевић Милица 4-1испред ЂП

 

Тим за самовредновање – подтим за квалитет школских постигнућа

 • Наташа Видановић-координ.
 • Бранислав Јевремовић
 • Зоран Миленковић
 • Тамара Миленковић
 • Марија Богдановић
 • Драгана Грубач
 • Анђела Адамовић
 • Гордана Тадић-Приморац
 • Александра Јовановић-испред СР
 • Живковић Теодора 1-3 испред ЂП

 

Тим за самовредновање – подтим за етос

 • Владимир Вељковић- координ.
 • Наташа Милановић
 • Милош Ђорђевић
 • Дијана Петровић
 • Соња Јовановић
 • Милорад Станић
 • Јелица др Радоављевић
 • Марија Сталевић-испред СР
 • Ђолић Марија 4-4 испред ЂП

 

Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемривања

 • Бранислав Јевремовић- руководилац
 • Јована Марјановић
 • Драгана Миленковић
 • О. Зоран Мишковић
 • Зорица Маринковић
 • Марија Мандић
 • Драгана Грубач
 • Гордана Арсић
 • Маја Гајић
 • Зоран Чопа-испред СР
 • Јевтић Софија 4-2 испред ЂП

 

Тим за инклузивно образовање

 • Драгана Грубач- руководилац
 • Слађана Стајић
 • Марија Илић
 • Оливера Кнежевић
 • Марија Петровић

 

Тим за каријерно вођење и саветовање

 • Марија Петровић- руководилац
 • Марија Пантић
 • Невена Гајић
 • Драгана Грубач
 • Јелена Иветић
 • Соња Јовановић (ОС 4-1)
 • Марија Илић ( ОС 4-2)
 • Ивана Ђорђевић (ОС 4-3)
 • Јована Марјановић (ОС 4-4)
 • Наташа Милановић (ОС 3-4)

 

Тим за културну и јавну делатност

 • Марија Илић- руководилац
 • Зорица Маринковић
 • Наташа Милановић
 • Соња Јовановић

 

Тим за маркетинг

 • Зорица Маринковић- руководилац
 • Јелена Симић (инф.)
 • Владимир Вељковић
 • Тања Стефановић
 • Марковић Милица 2-2 Председник ЂП

 

Тим за кризне интервенције

 • Зорица Маринковић- руководилац
 • Драгана Грубач
 • Дарко Никодијевић
 • Зоран Миленковић
 • По потреби ОС-и

 

Тим за пројектно планирање

 • Јелена Иветић- руководилац
 • Владимир Вељковић
 • Марија Петровић
 • Зорица Маринковић
 • Данијел Петровић
 • Соња Станисављевић
 • Марија Мандић
 • Тијана Бркић

 

Тим за превенцију наркоманије

 • др Ивана Јовановић- руководилац
 • др Зоран Миленковић
 • др Рајко Минић
 • Виолета Ђурић-Стојилковић
 • Сузана Милојевић

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

 • Зорица Маринковић-руководилац
 • Драгана Грубач
 • Оливера Кнежевић
 • Марија Пантић
 • Невена Гајић
 • Маја Павловић
 • Александар Радић
 • Емина Илић-испред Савета родитеља

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво

 • Соња Станисављевић-руководилац
 • Тања Стефановић
 • Драгана Миленковић
 • др Рајко Минић
 • Тијана Бркић