Професионални развој подразумева стално развијање компетенција наставника и стручних сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивање развоја деце, ученика и полазника, односно нивоа њихових постигнућа. Компетенције наставника:

К1 – КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ

К2 – КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ

К3 – КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА

К4 – КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ

Обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање образовно-васпитног рада и стручног рада.

Саставни део професионалног развоја је и развој каријере напредовањем у одређено звање.