У Медицинској школи у Ћуприји, у школској 2018/19,   постоје следећа стручна већа:

р.бр. Стручно веће Руководилац
1. СВ за српски језик и књижевност Соња Јовановић
2. СВ за стране језике Соња Станисављевић
3. СВ за предмете друштвених наука Биљана Милановић
4. СВ за предмете природних наука Марија Илић
5. СВ за физику, математику, рачунарство и географију Јасмина Гутић
6. СВ за физичко и уметничко васпитање Дарко Никодијевић
7. СА за медицинске сестре-техничаре, васпитаче  и здравствене неговатеље Оливера Кнежевић
8. СВ за лабораторијске техничаре Марија Пантић
9. СВ за физиотерапеутске техничаре Невена Гајић