Основно о школи

Средња Медицинска школа у Ћуприји налази се у улици Рада Кончара бр. 3.

Медицинска школа образује ученика у подручју рада: Здравство и социјална заштита. Верификована је за осам профила у четворогодишњем трајању и једним у трогодишњем трајању (здравствени неговатељи).

Теоријска настава се реализује у згради школе. Највећи део вежби и вежби у блоку стручних предмета обавља се на одељењима Опште болнице Ћуприја, Дому здравља и Заводу за јавно здравље. У оквиру школе постоји фискултурна сала.

Настава општих и стручних предмета предмета стручно је заступљена и модерна. Наставу изводе наставници запослени у школи као и доктори медицине –специјалисти. У школи раде и стручни сарадници: педагог и библиотекар.

Школа је градила свих протеклих година успешан и препознатљив стил рада а , али оно што је представљало посебан квалитет и ресурс су ученици.  Због великог интересовања за занимања здравствене струке и селекције приликом уписа, у школу се уписују одлични и врло добри ученици што представља изузетан потенцијал за остваривање свих наставних програма. Ученици учествују у великом броју секција, узимају учешће на такмичењима и тамо постужу запажене резултате.

Ђачки парламент ученика је веома активан, и преко њега ученици активно обликују школске активности.

Безбедност у школи је висока: дежурство наставника је редовно, дежурство ученика такође, а објекти и двориште школе обезбеђени су унутрашњим и спољашњим видео-надзором.