OSNIVANJE ŠKOLE

Prva školska godina 1958/59.

Srednja medicinska škola u Ćupriji osnovana je po rešenju Saveta za prosvetu Narodne Republike Srbije, u sporazumu sa Savetom za narodno zdravlje NR Srbije, na inicijativu Narodnog odbora opštine i Opšte bolnice u Ćupriji uz saglasnost NOS-a Svetozarevo.
Škola je dobila svoj prvi dan života 24.septembra 1958.godine.
Ovo je PRVA stručna škola u gradu i za otvaranje iste osećala se ogromna potreba, shodno činjenici da je Ćuprija bila zdravstveni centar sreza. Otuda je potreba za srednjim medicinskim kadrom bila velika i neophodna. Kao novoosnovana ustanova do kraja 1958.bila je na materijalnom izdržavanju Saveta za narodno zdravlje NR Srbije. Od 01.01.1959.godine, škola je na budžetu NOS-a Svetozarevo. Za potrebe ustanove, otpočela je adaptacija jednog dela zgrade Doma narodnog zdravlja u Ćupriji. Osposobljena je jedna prostorija za učionicu, jedna za kancelariju, a druga, u funkciji kabineta za negu bolesnika.
Od prijavljenih 38 učenica, primljeno je šk.1958/59.- 36 učenica u odsek madicinskih sestara. Uslov za upis je uspešno završeni šesti razred gimnazije,a školovanje je trajalo tri godine. Najveći broj upisanih učenica je bio iz Ćuprije, Svetozareva i Paraćina.
Teoretska nastava se odvijala popodne, a praktična nastava pre podne.
Za direktora škole postavljen je dr Mitar Šaranović, šef Internog odeljenja Opšte bolnice, a za instruktorku-medicinska sestra i razredni starešina Nataša Simić. Prvi sekretar škole bio je Radomir Stajić, a pomoćni radnik Ružika Janković.
Nastavničko veće se sastojalo od 11 honorarnih nastavnika- lekara i profesora.
U godini osnivanja škole, osnovana je i školska knjižnica sa 27 knjiga.