ОСНИВАЊЕ ШКОЛЕ

Прва школска година 1958/59.

Средња медицинска школа у Ћуприји основана је по решењу Савета за просвету Народне Републике Србије, у споразуму са Саветом за народно здравље НР Србије, на иницијативу Народног одбора општине и Опште болнице у Ћуприји уз сагласност НОС-а Светозарево.
Школа је добила свој први дан живота 24.септембра 1958.године.
Ово је ПРВА стручна школа у граду и за отварање исте осећала се огромна потреба, сходно чињеници да је Ћуприја била здравствени центар среза. Отуда је потреба за средњим медицинским кадром била велика и неопходна. Као новооснована установа до краја 1958.била је на материјалном издржавању Савета за народно здравље НР Србије. Од 01.01.1959.године, школа је на буџету НОС-а Светозарево. За потребе установе, отпочела је адаптација једног дела зграде Дома народног здравља у Ћуприји. Оспособљена је једна просторија за учионицу, једна за канцеларију, а друга, у функцији кабинета за негу болесника.
Од пријављених 38 ученица, примљено је шк.1958/59.- 36 ученица у одсек мадицинских сестара. Услов за упис је успешно завршени шести разред гимназије,а школовање је трајало три године. Највећи број уписаних ученица је био из Ћуприје, Светозарева и Параћина.
Теоретска настава се одвијала поподне, а практична настава пре подне.
За директора школе постављен је др Митар Шарановић, шеф Интерног одељења Опште болнице, а за инструкторку-медицинска сестра и разредни старешина Наташа Симић. Први секретар школе био је Радомир Стајић, а помоћни радник Ружика Јанковић.
Наставничко веће се састојало од 11 хонорарних наставника- лекара и професора.
У години оснивања школе, основана је и школска књижница са 27 књига.