МИСИЈА


Ми смо школа са традицијом, која успешно припрема кадрове за рад у здравству

  • Развијамо позитивне социјалне мотиве, хумане односе, сарадњу, без било ког вида дискриминације
  • Отворени смо за сваку позитивно педагошку и научну праксу
  • Окренути смо свим процесима позитивних интеграција нашег друштва

 


ВИЗИЈА


  • да подигнемо одговорност ученика и смањимо изостајање
  • да унапредимо оцењивање ученика
  • да радимо на стручном усавршавању наставника
  • да се прилагођавамо потребама родитеља и локалне заједнице за здравственим кадровима
  • да пружамо услуге социјалним партнерима, како би се школа могла делимично и сама издржавати

 


МОТО


ЗНАЊЕ И ХУМАНОСТ ЋЕ СПАСИТИ СВЕТ!