Ово занимање се изучава 4 године.

Посао је базиран на рад са здравом децом у предшколским установама од 1 до 3 године старости. Подразумева васпитно образовну улогу и негу здравља деце. Захтева подстицање позитивних радних навика у раном узрасту као и навике о хигијени, међусобној толеранције и колективној свести. Води рачуна о њиховој исхрани и бави се повијањем и пресвлачењем деце.

Подразумева санитарну проверу пре доласка деце у установу, затим вођење рачуна о хигијени млађе деце и стелирисање и дезинфекцију предмета са којима деца и вапитач долазе у додир. Саветује родитеље и обавештава их о новостеченим навикама детета. Стрпљење и толеранција је кључ успеха у овом послу, а такође је битно да васпитач нема присуство гадљивости према разним телесним течностима. Потребна је и одређена снага, издржљивост и самопоуздање посебно у ситуацијама пресвлачења и подизања деце.

Наставни план за профил медицинска сестра-васпитач:

  I РАЗ. II РАЗ. III РАЗ. IV РАЗ.
  Т В Т В Т В Т В
ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Социологија 2
Филозофија 2
Историја 2 2
Музичка уметност 1
Ликовна култура 1
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 3 3
Рачунарство и информатика 2
Географија 2
Физика 2 2 2 2
Хемија 2 2 2
Биологија 2 2 2
Устав и права грађана 1
ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ Aнатомија и физиологија 4
Латински језик 2
Хигијена са здравственим васпитањем 2
Микробиологија са епидемиологијом 2
Патологија 2
Дечија психологија 2 1
Психологија 2
Медицинска биохемија 2
Здравствена нега деце раног узраста 1 1 2 2
Инфектологија са негом 2 2
Педијатрија са негом 2 4 2 3
Васпитање и нега деце 2 4 2 4
Књижевност за децу 2
Музичко васпитање деце раног узраста 1 1
Предшколска педагодија 2
Прва помоћ 1
ИЗБОРНИ Грађанско васп. / Верска настава 1 1 1 1