Ово занимање се изучава 4 године.

Посао лабораторијског техничара, обухвата пре свега рад са биолошким материјалом, услед тога што је његово задатак анализа тога материјала, без обзира, да ли га је сам узео од пацијента, или му је већ припремљени биолошки материјал донет на анализу. Такође овај посао карактерише све већа аутоматизација и модернизација, те он у задњих неколико година, захтева и већи ниво информатичких знања.

Лабораторијски техничар мора бити одговоран, прецизан и предан послу. Он нема често додира са пацијентима, мада мора имати разумевања за њихове жеље и потребе. У нашој Школи професори који су ангажовани на предавањима у вези овога образовног профила, стављају акценат на праксу. Пракса се одвија у реномираним како приватним тако и државним лабораторијама и здравственим установама. Настава у вези овог образовног профила услед неопходне праксе не одвија се само у нашој Школи, већ и у лабораторијама са којима имамо потписане уговоре ради стицања практичних знања.

По завршетку овога смера, наши полазници стичу четврти степен стручне спреме, те се осим запослења након завршетка наше Школе могу определити и за уписа на одговарајући факултет.

Наставни план за профил лабораторијски техничар:

    I РАЗ. II РАЗ. III РАЗ. IV РАЗ.
Т В Б Т В Б Т В Б Т В Б
ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 2 2 2 2
Рачунарство и информатика 2
Историја 2
Ликовна култура 30
Физика 2 2
Географија 2
Хемија 2 2
Биологија 2
Социологија са правима грађана 2
ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ Aнатомија и физиологија 3
Лабораторијске технике 2 2 30
Хигијена и здравст. васпитање 2 30
Латински језик 2
Медицинска етика 1
Прва помоћ 60
Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом 2 2 30 2 2 30 2 2 30
Патологија 2
Хистологија 2 2 30
Аналитичка хемија 2 2
Здравствена психологија 2
Токсиколошка хемија 2
Медицинска биохемија 2 3 30 2 3 60
Хематологија са трансфузиологијом 2 3 60 2 4 60
Броматологија 1 1
Основи клиничке медицине 2 1
Предузетништво 2
ИЗБОРНИ Грађанско васп. / Верска настава 1 1 1 1  
Изборни предмет за образ. профил 2 2