Медицинска школа Ћуприја

Адреса:
Рада Кончара 3, 35230 Ћуприја

Бројеви телефона:
035 8470030
035 8476514

Матични број: 7166940
ПИБ: 101373835

Директор: Марија Илић
Секретар: Марија Мандић
Педагог: Драгана Грубач
Шеф рачуноводства: Драгана Поповић