Распореди

Настава Нaстaвa сe оргaнизујe у двe смeнe. Ученици I и II рaзрeдa похађају преподневну смену. Ученици III и IV рaзрeдa …

Стручно усавршавање

Професионални развој подразумева стално развијање компетенција наставника и стручних сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивање развоја деце, ученика и …

Такмичења

Календар такмичења за школску 2018/19. годину ОБЛАСТ – НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИК РЕАЛИЗАЦИЈА РАНГ ТАКМИЧЕЊА Смотра рецитатора Тања Стефановић Наташа …

Секције

У Медицинској школи у Ћуприји, у школској 2018/19.г.  постоје следеће секције: Назив секције Задужени наставник Бр.часова Место Спортска секција Дарко …

Тимови

У Медицинској школи у Ћуприји, у школској 2018/19.год,  постоје следећи тимови Тим за самовредновање – подтим за наставу и учење …

Стручна већа

У Медицинској школи у Ћуприји, у школској 2018/19,   постоје следећа стручна већа: р.бр. Стручно веће Руководилац 1. СВ за српски …