Ово занимање се изучава 3 године.

Помаже непокретним или ослабљеним пацијентима приликом устајања, промене положаја тела и одласку до тоалета. Такође је задужен за уредност пацијентове собе и непосредне околине, што укључује намештање кревета, мењање постељине и одржавање хигијене. Углавном раде по упутству или уз надзор лекара или другог медицинског особља. Могућност запослења укључује болнице, геронтолошке и сличне установе. Предност се даје физички издржљивим особама које су спремне да раде и празницима и викендима, често у ноћној смени.

 

Наставни план за профил здравствени неговатељ:

    I РАЗ. II РАЗ. III РАЗ.
Т В Б Т В Б Т В Б
ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ Српски језик и књижевност 3 2 2
Страни језик 2 2
Физика 2
Физичко васпитање 2 2 2
Математика 2 2 1
Рачунарство и информатика 2
Биологија 2
Музичка култура 30
Географија 1
Историја 2
Социологија са правима грађана 1
ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ Aнатомија и физиологија 3
Латински језик 2
Хемија 1
Прва помоћ 60
Здравствена нега 2 4 2 7 150 2 10 150
Медицинска етика 1
Хигијена и здравствено васпитање 2
Микробиологија са епидемиологијом 2
Медицинска биохемија 2
Фармакологија 2
Птологија 2
Исхрана 2 30
Здравствена психологија 2
Осмнови клиничке медицине 2 30
Инфектологија 2
Медицинска рехабилитација 1 30
Неуропсихијатрија 2
Здравствена нега у кући 1 1 30
Предузетништво 2
ИЗБОРНИ Грађанско васп. / Верска настава 1 1 1
Изборни предмет за образ. профил 1 1