Испити за ванредне ученике и ученике који се преквалификују одржаће се у следећим роковима:

Испитни рокови за ванредне ученике Датум
Пријављивање испита 1.-5. у месецу
Јануарски испитни рок Од 20-ог у месецу
Априлски испитни рок Од 20-ог у месецу
Јунски испитни рок Од 20-ог у месецу
Августовски испитни роки Од 20-ог у месецу
Новембарски испитни рок Од 20-ог у месецу

 

Испитни рокови за  ученике на преквалификацији Датум
Пријављивање испита 1.-5. у месецу
Испитни рокови су сваког месеца, осим јула и августа Од 20-ог у месецу