Naša profesorka na Kongresu medicinskih sestara

Profesorka naše škole, Marija Petrović, učestvovala je na 2. Nacionalnom Kongresu Unije udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara republike Srbije, koji je održan 7.11.2018.g na Tari, u hotelu „Omorika“. Profesorka Marija Petrović je održala usmenu prezentaciju na temu: „Sestrinska procedura, plasiranje i nega nazogastrične sonde“ .

Kongres je održan pod sloganom „Sestrinstvo bez granica – podelimo znanje i iskustvo“, sa osnovnom idejom da se zajedničkim radom  unapredi medicinska profesija.