Конкурс за пријем ученика у Дом ученика средњих школа „Срећно“ у Ћуприји

Дом ученика средњих школа „Срећно“ у Ћуприји прима 103 кандидата: 53 девојчице и 50 дечака. Пријаве се подносе од 8. до 20. јула 2019. године у времену од 8,00 до 14,00 часова.

За више информација посетите линк

https://www.dus.rs/aktuelno/konkurs-za-prijem-ucenika-u-skolskoj-2019-2020-godini/