Kampanja za zaštitu dece od nasilja

Učenici đačkog parlamenta Medicinske škole pridružili su se kampanji Udruženja mladih Ćuprije pod nazivom  „Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj“. Akcija se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom zdravlja, Ministastvom obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije i UNICEF-a, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Hvala svima koji su se odazvali i podržali ovu akciju. Posebno zahvaljujemo učenicima OŠ „Đura Jakšić“ u Ćupriji koji su našarali „zid tolerancije“

#unicef #zidtolerancije#STOPnasiljunaddecomMedicinska škola Ćuprija.